Kubbit

Pymeak

Neurriko garapena eta zerbitzarien kudeaketa, bertakoak edota hodeian alokatuak.

Udalak

Gertakarien kudeaketarako tresnak udaletxearen esku jartzen ditugu. Gerkud - Gertakarien Kudeaketa barne kudeaketarako eta baita HorKonpon ere, herritarrek kaleko matxuren berri emateko.